EN
Image
MOJA VIZITKARTA

O NAMA

Hteli smo da napravimo nešto novo, nešto nesvakidašnje a da bude korisno svima. Shvatili smo da je najbolje da napravimo mobilni veb sajt i mobilnu vizitkartu u jednom proizvodu i rodila se MojaVizitKarta. Ideja nam je da svaki preduzetnik i privrednik u Srbiji ima svoju mobilnu vizitkartu.

KONTAKT

Adresa sedišta: Ugrinovačka 202
Grad: Beograd
Adresa kancelarije: Krunska 52
Mobilni: +381 693320700
Email: prodaja@mojavizitkarta.rs
Web sajt: http://www.mojavizitkarta.rs/

KAKO DO NAS

Nađi putanju

PRATITE NAS

SAČUVAJ vCARD

Pritisnite dugme Sačuvaj vCard i kontakt će automatski biti sačuvan

Osnovni servis MojaVizitKarta

Osnovni servis MojaVizitKarta

Servis MojaVizitKarta omogućava efikasno i jednostavno predstavljanje Vašeg biznisa na internetu.
Osnovni paket Servis MojaVizitKarta podrazumeva kreiranje mobilne veb stranice na internetu i obuhvata sledeće podatke i usluge: logo Vaše firme, kontakt (radno vreme, sedište, grad, telefon, faks, imejl, sajt), o nama (tekst o delatnosti firme proizvoljne dužine), naša ponuda (opisi usluga ili proizvoda koje pružate, sa mogućnošću proširenog opisa), kako do nas (navigacija do Vas preko Google maps), pratite nas na društvenim mrežama (prečice do Vaših profila Facebook, TripAdvisor, Instagram, Google+, Twitter, Pinterest, YouTube itd), sačuvaj vCard (preuzimanje Vašeg kontakta u mobilni telefon za par sekundi), QR kod (skeniranjem Vašeg QR koda dolazi se do Vaše mobilne vizitkarte), dva jezika (osnovni jezik je srpski i dodatni engleski ili neki drugi).
Cena paketa je 2500 dinara + PDV za godinu dana.

Powered by: Moja Vizit Karta

Napredni servis MojaVizitKarta

Napredni servis MojaVizitKarta

Napredni paket Servisa MojaVizitKarta obezbeđuje dodatne funkcionalnosti, u skladu sa Vašim potrebama i željama.
Internet prodavnica – pregled i naručivanje artikala, potvrda narudžbine imejlom i sms-om.
Zakazivanje usluga – mogućnost izbora termina i lokacije za korišćenje određene usluge (servis automobila, pregled kod stomatologa, pregled kod lekara, vinske ture, rezervacija mesta u restoranu…)
Cena paketa je 4000 dinara + PDV za godinu dana.

Powered by: Moja Vizit Karta

Servis MojeVino

Servis MojeVino

Servis MojeVino www.mojevino.rs predstavlja modifikovanu verziju servisa MojaVizitKarta razvijenu i prilagođenu vinarijama sa svim specifičnostima koje postoje kod ove vrste delatnosti i usluga.

Naglasak je na komunikaciji sa potrošačem, ljubiteljima vina u cilju zadržavanja postojećih i privlačenja novih. U okvuru Početnog plana, Osnovnog, Naprednog i MojeVino+ paketa nalaze se usluge koje pomažu vinariji da poboljša svoje prisustvo na internetu, da predstavi svoja vina na više jezika kao i da omogući zainteresovanima da se prijave na degustacije vina i vinsku turu.

Vinski klub predstavlja loyalty program putem koga vinarija stalno komunicira sa svojim ljubiteljima i omogućava efikasan način zadržavanja korisnika. Cene mesečnog paketa se kreću od 550 do 1450 dinara + PDV. Za detaljne informacije posetite mojevino.rs.

Powered by: Moja Vizit Karta

Ostale usluge

Ostale usluge

Besplatna registracija i održavanje Vašeg internet domena,
Besplatan hosting Vašeg mobilnog sajta i mobilne vizitkarte,
Izrada logoa, brošura, promo materijala, grafički dizajn,
Izrada veb sajtova i internet prodavnica,
Kreiranje i uređivanje profila na društvenim mrežama Facebook, Google, TripAdvisor, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest, FourSquare, itd,
SEO optimizacija, Google AdWords,
Digitalne kampanje (planiranje, kreativa, produkcija, planiranje medija),
Mejl server, kreiranje i održavanje,
Pisanje tekstova i blogova (copywritting, storytelling, community management),
Fotografisanje (visoko kvalitetne fotografije),
Izrada video materijala (montaža, priprema).

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

SR
Image
MYQARD

ABOUT US

We wanted to create something new, completely different, yet usefull to everyone. We thought it is for the best to create mobile web site and a business card in one product. So, MyQard was born. Our idea is that every enterpreneuer in Serbia should have its own mobile business card.

CONTACT

Address: Ugrinovačka 202
City: Beograd
Office: Krunska 52
Mobile: +381 693320700
Email: prodaja@mojavizitkarta.rs
Web: http://www.mojavizitkarta.rs/

OUR LOCATION

Get directions

FOLLOW US

SAVE vCARD

Press Save vCard and contact will be automatically saved

Osnovni servis MojaVizitKarta

Basic Service MyQard

MyQard is a service that allows efficient and simple presentation of your business on the internet. You get a mobile website and a business card to represent your products and services to a wide range of users and customers. Increase the visibility of your company on the web. Enhance the effect of marketing campaign. Allows the user of your services quick and easy insight and get your contact information at any time to update your data (contacts, products, services, how to reach us ...). Adapted to mobile devices. Fast, easy and very favorable. Multilingual (currently English and Serbian).
Annual fee is 25 EUR.

Powered by: Moja Vizit Karta

Napredni servis MojaVizitKarta

Advanced Service MyQard

Advanced package Service MyQard provides additional functionality to meet your needs and desires.
Online shop – browsing and ordering items, confirmation of order by e-mail and SMS.
Scheduling services - option to choose the dates and locations for the use of specified services (car repair, an appointment with a dentist, a medical checkup, wine tours, restaurant reservation... etc.)
Annual fee is 40 EUR.

Powered by: Moja Vizit Karta

Servis MojeVino

Service MyWine

With the help of My Wine™ service you are oriented to consumers and address directly to them. You forward the information to the consumer regarding description of the wine, the manner of serving, pairing suggestions, videos, photos, and location of the winery. Consumers receive information directly from you.
If you sell your wines to foreign markets, service My Wine™ allows consumers to pay for their own language (English, Russian, German, Chinese, etc. ...)
Website optimized for mobile allows you to place content in a variety of formats, including text, images, video, maps, links for downloading as well as contacts and integration with social networks.
Create and simply customize the design consistent with your corporate image
The communication channel is between you and your consumer, regardless the distribution method
Integration of the service My Wine™ with Google Analytics currently informs you on the number of scanned QR codes as well as the location where it happened
You can use your QR codes not only on the bottles, but also in other promotional material, brochures, magazines and other
The service My Wine™ allows you to edit in real-time address to which the generated QR codes lead, so that you can always change the message if the bottles are already labeled and distributed. Price range starting from 5 EUR per month. For more details please visit mojevino.rs.

Powered by: Moja Vizit Karta

Ostale usluge

Additional Services

Free registration and maintenance of your internet domain,
Free hosting of your mobile site and mobile business cards,
Creation of logo, brochures, promotional materials, graphic design,
Creation of websites and web shops,
Creating and editing profiles on social networks Facebook, Google, TripAdvisor, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest, Foursquare, etc.,
SEO optimization, Google AdWords,
Digital campaigns (planning, creative, production, media planning)
Mail server, creation and maintainance,
Writing articles and blogs (copywritting, storytelling, community management),
Taking photographs (high-quality photos),
Making video material (mixing, preparation).

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta